Educatie
Basisonderwijs
Overzicht
Basisonderwijs
- Leerlijn
- Kerndoelen
Voortgezet onderwijs
Beroeps/wetenschappelijk
onderwijs
Lego wedstrijden
Publicaties
Links

Basisonderwijs

In het educatieve software programma RoboMind kan een virtuele robot 'Robo' bestuurd worden met eenvoudige instructies. Zo kan Robo bijvoorbeeld rondrijden, om zich heen kijken, dingen meenemen en tekenen. Dit kan hij allemaal uitvoeren in verschillende omgevingen, die opgebouwd zijn uit blokken. Door leerlingen opdrachten uit te laten voeren met Robo leren ze spelenderwijs iets van robotica en het programmeren van computers om taken te automatiseren. Ze leren zo niet alleen iets van techniek, maar moeten ook gestructureerd en logisch denken om Robo de juiste dingen te laten doen. Dat komt later natuurlijk overal van pas: of je nu ingenieur, verpleegkundige, advocaat of bioloog wilt worden.

Uit de vele reacties van gebruikers blijkt dat RoboMind goed wordt ontvangen en daadwerkelijk bijdraagt aan de promotie van techniek en wetenschap in het onderwijs. Daarnaast leren kinderen gestructureerd en logisch denken, iets wat nu nog vaak onderbelicht blijft. Al doende wordt er tenslotte ook iets van hun taalvaardigheid en rekenvaardigheid gevraagd. Een robot luistert immers alleen naar heel precieze instructies en tolereert geen taalfouten.

RoboMind primary education

Uiteraard is het belangrijk dat moeilijkheid van de lessen zodanig is dat iedereen mee kan blijven doen en dat er extra opdrachten beschikbaar zijn voor de snelsten. Daarnaast moet werken met RoboMind ook gewoon leuk zijn. Daarom ontwikkelen wij hiervoor op dit moment een nieuwe leerlijn. Deze les geeft hiervan een voorbeeld.

Leerlijn

Wij ontwikkelen momenteel een driejarige leerlijn die kan starten met leerlingen van zo 9-10 jaar oud (groep 5). De structuur van deze leerlijn is als volgt:

 1. In het eerste jaar wordt kennis gemaakt met het geven van instructies aan machines, zoals de RoboMind robot. Leerlingen leren hoe de robot kan navigeren in varieërende omgevingen met behulp van herhaal-lussen en als-dan-anders regels. We programmeren onder andere onze eigen surveillerende robots, Mars robots en spoorzoekers.

  pdf Dowload het lesplan voor Jaar 1

 2. In het tweede jaar wordt de eerder opgedane kennis herhaald en verdiept en worden hieraan nieuwe logische structuren (procedures) toegevoegd. Hierdoor zullen leerlingen na afloop bijvoorbeeld begrijpen hoe robot stofzuigers en grasmaaiers automatisch hun werk kunnen doen.

  pdf Dowload het lesplan voor Jaar 2

 3. In het derde jaar worden de kennis uit de voorgaande jaren gebruikt om hiermee zelf verschillende methoden en technieken uit te proberen om een specifiek probleem aan te pakken. Wat is de bijvoorbeeld handigste manier om mijnen op te sporen? De voor- en nadelen van de mogelijke oplossingen worden bekeken. Er wordt afgesloten met een heuse wedstrijd om te zien wat iedereen heeft bedacht en welke oplossing het beste werkt!

Jaar 1 en 2 zijn ontwikkeld en getest in samenwerking met basisscholen in Nederland en zijn te verkrijgen in de RoboMind Academy shop.

Elke set lessen omvat een periode van 7 weken x 1.5 uur en is volledig verzorgd. Bij de lessen komen een lesplan, handleiding, presentaties met begeleidend commentaar, filmpjes, kaartjes en scripts, de opgaven en hints voor het geval een leerling er niet helemaal zelfstandig uitkomt.

Kerndoelen

kerndoelen

Kerndoelen geven aan wat iedere school in elk geval moet nastreven om hun leerlingen mee te geven. Deze doelen omschrijven het eind van een leerproces, niet de wijze waarop ze kunnen worden bereikt. De kerndoelen zijn te vinden op de site van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Met RoboMind lesmateriaal komen de volgende kerndoelen aan bod:

 • KERNDOELEN NEDERLANDS > Schriftelijk onderwijs

  4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

 • KERNDOELEN REKENEN/WISKUNDE > Wiskundig inzicht en handelen

  23. De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

  24. De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

 • KERNDOELEN ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD > Natuur en techniek

  44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

  45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.


 

 

RoboMind - Copyright © 2005 - 2016 - Research Kitchen