Educatie
Overzicht
Overzicht
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
Beroeps/wetenschappelijk
onderwijs
Lego wedstrijden
Publicaties
Links

Educatie

classroom

RoboMind is een leermiddel om op een nieuwe manier kennis te maken met techniek, logisch- en probleem oplossend denken. Aan de hand van opdrachten wordt aan leerlingen gevraagd om programma's voor de robot te schrijven waarmee deze een taak uit kan voeren of een probleem op kan lossen. De moeilijkheidsgraad van opdrachten kan daarbij enorm variëren. Hierdoor is er voor alle leeftijden wat te halen: van het primair onderwijs tot aan de universiteit!

Zo is voor het primair onderwijs met name het schrijven van commando's om de robot door zijn omgeving te laten navigeren wellicht het meest geschikt. In het voorgezet onderwijs kunnen dan bijvoorbeeld programmeerstructuren behandeld worden. Voor universiteiten is het uitvoeren van Turing machine simulaties bijvoorbeeld erg geschikt.

De opgedane kennis komt ook heel goed van pas in voorbereiding op Lego wedstrijden, zoals de FIRST Lego wedstrijden!

RoboMind op scholen

Scholen over de hele wereld en op alle niveau's maken gebruik van RoboMind. Een aantal scholen die RoboMind in hun curriculum gebruiken zijn:

  • Netherlands Nederland, WSKO De Achtsprong, de Lier
  • USA USA, McKinney Boyd High School
  • Belgium België, Erasmushogeschool Brussel
  • Thailand Thailand, Suan Sunandha Rajabhat University
  • Brazil Brazilië, Universidade Estadual Paulista

students

 

 

RoboMind - Copyright © 2005 - 2016 - Research Kitchen