RoboMind Dokumentacija
Dokumentacija
Osnovni ukazi
Pregled
Uvod
Osnovni ukazi
- Pojdi
- Barva
- Roka
- Poglej
Programske strukture
Primeri skript

Osnovni ukazi

V vsakem področju obstaja določeno število osnovnih ukazov, ki jih lahko uporabiš, da napišeš svoj program. Ukaze lahko samo uporabiš, ko pišeš program(skripto/programsko kodo). Za tvojega robota obstajajo sledeči osnovni ukazi:

Pelji
naprej(n) pelji n korakov naprej
nazaj(n) pelji n korakov nazaj
levo() obrni se za 90 stopinj v levo
desno() obrni se za 90 stopinj v desno
sever(n) obrni se proti severu in pelji n korakov naprej
jug(n) obrni se proti jugu in pelji n korakov naprej
vzhod(n) obrni se proti vzhodu in pelji n korakov naprej
zahod(n) obrni se proti zahodu in pelji n korakov naprej
Barva
barvajBelo() barvaj tla z belo barvo
barvajČrno() barvaj tla z črno barvo
nehajBarvat() nehaj barvat tla in pospravi čopič
Roka
poberi() poberi sondo, ki leži PRED robotom
odloži() odloži sondo PRED robota
Vrži kovanec
vržiKovanec() Vrži kovanec za naključni rezultat. Rezultat od vržiKovanec() je lahko, "je" (Grb) ali "ni" (Cifra)

 

Poglej na levo spredaj na desno

 

JeLevoOvira()

JeLevoProsto()

JeLevoSonda()

JeLevoBelo()

JeLevoČrno()

JeSpredajOvira()

JeSpredajProsto()

JeSpredajSonda()

JeSpredajBelo()

JeSpredajČrno()

JeDesnoOvira()

JeDesnoProsto()

JeDesnoSonda()

JeDesnoBelo()

JeDesnoČrno()

RoboMind - Copyright © 2005 - 2016 - Research Kitchen - Prevod: Miha Kočar