Τεκμηρίωσης
Γενικά
Γενικά
Βασικές εντολές
Προγραμματιστικές δομές
Προγράμματα
Εκπαίδευση

Γενικά

Οι πιο κάτω ιστοσελίδες θα σας βοηθήσουν με τη χρήση του RoboMind. Χωρίζονται στις εξής ενότητες:

basic
Βασικές εντολές

Οι βασικές εντολές που μπορεί να εκτελέσει το ρομπότ άμεσα.


Προγραμματιστικές δομές

Μια επισκόπηση των προγραμματιστικών δομών που μπορούν να εφαρμοστούν.

example
Προγράμματα

Παραδείγματα προγραμμάτων.

edu
Εκπαίδευση
Find hints and material of how to use RoboMind for educational purposes.

Learn how to create your own maps

Take a look at the demo to quickly get an impression of the possibilities.

Καλοσωρίσατε

Η Robo είναι μια μικρή γλώσσα προγραμματισμού που σας βοηθά να γνωρίσετε τις βασικές αρχές του προγραμματισμού υπολογιστών. computer programming. Εκτός από την εισαγωγή σε διάφορες βασικές προγραμματιστικές δομές θα έχετε και μια πρώτη επαφή με ενότητες όπως η Ρομποτική και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η γλώσσα αυτή έχει γραφτεί ώστε να προγραμματίζει ένα ρομπότ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συγγραφή αρκετών προγραμμάτων και σεναρίων. Οι βασικές δομές που θα χρησιμοποιήσετε εφαρμόζονται και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού.

Το περιβάλλον του RoboMind επιτρέπει την εκτέλεση προγραμμάτων από ένα ρομπότ εξομοίωσης. Περιλαμβάνει τα εξής:


Συγγραφή

Εδώ μπορείτε να γράψετε τα προγράμματα που θέλετε να εκτελέσει το ρομπότ.

Χάρτης

Εδώ είναι ο χάρτης μέσα στον οποίο το ρομπότ θα εκτελέσει το πρόγραμμα.

Εκτέλεση

Εδώ μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα. Επίσης, μπορείτε να παύσετε ή να σταματήσετε την εκτέλεση. Επιπλέον μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα εκτέλεσης.

Μηνύματα

Εδώ εμφανίζονται διάφορα μηνύματα όπως εντοπισμός λαθών στο πρόγραμμα ή ενημέρωση για τη κατάσταση του ρομπότ.

 

 

RoboMind - Copyright © 2005 - 2016 - Research Kitchen